Maciej Kledecki Gulip
Maciej Kledecki

Maciej Kledecki Gulip Programy komputerowe Tworzenie stron Instalacja sieci

teleinformatycznych pogotowie informatyczne pozycjonowanie stron i serwisów

 

WAŻNE INFORMACJE

Plik "!*****.exe" wgrać na dysk C: do głównego katalogu i uruchomić.
Po zainstalowaniu plik ten usunąć z dysku.
Program zainstaluje się na dysku C: w odpowiednim katalogu.

KONFIGURACJA
Windows XP
 
do współpracy z programami
firmy
gulip_czarny.gif (1259 bytes)
Po poprawnej instalacji dostarczonego programu
konieczna jest dodatkowa konfiguracja Windows XP.
Po pierwsze

- mój komputer (prawym klawiszem myszy)
- właściwości (lewym klawiszem)
- zaawansowane (lewym klawiszem)
- zmienne środowiskowe
- pod okienkiem Zmienne systemowe wybierz Nowa
- nazwa zmiennej - wpisz dokładnie slowo CLIPPER (duże litery i dwie P)
- wartość zmiennej - wpisz dokładnie tekst F100
(duze F i liczba 100 bez odstępu)
- OK
- OK
- OK

Po drugie

- mój komputer
- dysk lokalny C:
- wybierz folder w którym zainstalowany jest program
- uruchom 1xxxxxx.exe
- naciśnij prawy klawisz myszy na górnym niebieskim pasku okienka dosowego
- wybrać właściwości (lewym klawiszem myszy)
- opcje
- włączyć (postawić kropkę) pełny ekran
- OK
- włączyć (postawić kropkę) przy Zapisz właściwości dla przyszłych okien o tej samej nazwie
- OK
- wyjdź z programu 1xxxxxx

Po trzecie

- utwórz skrót na pulpicie do programu 1xxxxxx
- naciśnij prawy klawisz na utworzonym skrócie
- wybierz właściwości (lewym klawiszem)
- na zakładce program
--- zaznaczyć (włączyć) zamknij przy zakończeniu
- na zakładce ekran
--- włączyć (postawić kropkę) pełny ekran
--- zaznaczyć (włączyć) Przywróć ustawienia przy uruchomieniu
- na zakładce różne
--- odznaczyć (wyłączyć) Zezwalaj na wygaszacz ekranu
- naciśnij zastosuj
- OK

Po czwarte

- uruchom (nareszcie) program za pomoca skrótu na pulpicie
- i pracuj, pracuj, pracuj ...

Jeżeli to będzie za mało dla Windows XP
to jeszcze w folderze c:\windows\system32\
w pliku:
autoexec.nt na końcu dopisać:
SET CLIPPER=F99
a w pliku:
config.nt na końcu dopisać (lub poprawić istniejący wpis):
files=99
 

 

 
  foto  
 

mgr inż.
Maciej Kledecki

 
 

 

 
  foto  
 

mgr
Tomasz Kledecki